Engine Oil

It is Said that engine is a heart of a car. And just like heart it will work efficiently if we treat it well. Accordingly to the way we treat our body it will repay with reliability. Same thing with our car and its engine. In case of car oil and fuel are the food. Let’s focus on oil for a while.

Here arrive two important issues – regular ...

It is Said that engine is a heart of a car. And just like heart it will work efficiently if we treat it well. Accordingly to the way we treat our body it will repay with reliability. Same thing with our car and its engine. In case of car oil and fuel are the food. Let’s focus on oil for a while.

Here arrive two important issues – regular changing of exploited oil and selection of the proper engine oil. Change of oil in the right moment is of utmost importance for longevity of the engine itself. Engine oil looses its characteristics after some time. Many people believe that the oil once poured in will circulate in the engine till the end of the world. Unfortunately it is not possible yet. There are lots of metal to metal contacts inside the engine, metal particles travel in the fluid, viscosity qualities drop in effect of extreme condition changes inside the engine. After some time oil becomes “worn out” and does not provide oiling as it used to at the beginning.

In case of parameters of engine oil things look a bit differently. Each oil is manufactured for different working conditions. Similarly every engine requires completely different engine oil to work. The easiest way to verify that is to check parameters of engine oil manufactured for Formula 1 bolid engines and compare them with parameters of engine oil used in oldtimers. Each of these engines require completely different engine oil. We need to remember about those things while buying engine oil if we intend to replace it by ourselves or if we plan to go to a workshop that offers “their” universal oil from big barrels.

We should always remember that application of engine oil in accordance with manufacturer’s specification is the most important issue despite of the car brand and that there is no place for so called universal oil in modern automotive industry.

Using engine oils according to vehicle specification we own and replacing it in regular intervals ensures longevity of the engine and its equipment that is extremely expensive (DPF filter, FAP, EGR valve) and other engine parts.


Mówi się, że silnik jest sercem samochodu. I tak jak serce, będzie pracował tak dobrze, jak będziemy go dobrze traktowali. Tak jak będziemy dbali o nasze ciało – tak ono zrewanżuje się niezawodnością. Dokładnie tak samo rzecz się ma z samochodem i jego silnikiem. W przypadku auta pokarmami takimi są paliwo oraz olej silnikowy. Skupmy się przez chwilę właśnie na oleju. Tu ogromne znacznie mają dwa aspekty – regularna wymiana oraz dobór właściwego oleju silnikowego. Wymiana oleju w odpowiednim momencie ma kluczowe znacznie dla żywotności silnika.
Olej silnikowy po pewnym czasie traci swoje właściwości. Wiele osób uważa, że raz wlany olej będzie sobie krążył w silniku do końca świata. Niestety, nie jest to jeszcze możliwe. W silniku nieustannie dochodzi do tarcia, powstają drobinki metalu, parametry lepkościowe ulegają degradacji na skutek dramatycznych zmian warunków panujących w silniku. Po jakimś czasie olej jest „przepracowany” i nie daje już takiego smarowania jak na początku. W przypadku parametrów oleju silnikowego rzecz ma się nieco inaczej. Każdy olej przygotowany jest do innego rodzaju warunków pracy.
Podobnie jak każdy silnik wymaga zupełnie innego oleju. Najłatwiej przekonać się o tym sprawdzając parametry oleju silnikowego przeznaczonego do silników bolidów Formuły 1 i porównując je z parametrami oleju silnikowego stosowanego w oldtimerach. Każdy z tych siników wymaga zupełnie innego oleju silnikowego. Należy o tych sprawach pamiętać, kupując olej silnikowy, jeżeli zamierzamy wymienić go samodzielnie lub udając się do warsztatu który oferuje swój  uniwersalny olej silnikowy w beczkach.

Powinniśmy być świadomi że stosowanie oleju silnikowego według specyfikacji producenta samochodu jest najważniejsze, nie zależnie od  marki producenta i że  nie ma miejsca w dzisiejszej motoryzacji na olej uniwersalny do wszystkich samochodów .

Stosując oleje według specyfikacji samochodu jaki posiadamy wraz z regularnymi wymianami wydłużymy żywotność silnika  i bardzo drogiego osprzętu ( katalizator, filtra dpf, fap, zaworu egr) i innych części silnika.


Check our offer for 2016.
Engine Oil is packed in from 4 liters up to 30 liters offered by carpartsmeath.ie in 2015 has been the best offers on the car parts aftermarket in Ireland for individual customers as well as B2B market.


Cooperating with us you, do not need to waste time for searching the best deals.

We guarantee free delivery from 1 to 2 working days after accepting the payment*
*except purchases worth less than 45 euro. 

We guarantee free returns within 30 days on products never used*
* except products for special order.

We find Astonishing Quality at an Incredible Value.


Contact us: Public Customers:
Please leave registration number and full name of the car parts in which you are interested.
https://carpartsmeath.ie/index.php?controller=contact

Contact us: Business Customers:
Motor Factors / Car Services / Company Cars and Vans.
Please leave cross-reference and full name of the product as well as the quantity and delivery date.
https://carpartsmeath.ie/index.php?controller=contact


More