Car Filters

When we say „filter” in most cases we think „oil filter” since we often receive a bill for this part when we visit workshop to replace engine oil. Suprisingly in a car – depending on a car make and a model – there may be much more filters than we think. We have already named the oil filter. Then we need to add...

When we say „filter” in most cases we think „oil filter” since we often receive a bill for this part when we visit workshop to replace engine oil. Suprisingly in a car – depending on a car make and a model – there may be much more filters than we think. We have already named the oil filter. Then we need to add fuel filter, air filter, pollen filter, A/C filter, gearbox oil filter and so on. Each filter has its own duties, each plays some important role. Fuel filter catches particles that are often present in fuels – and metal particles that are being ripped out from fuel tank or fuel pipes. Oil filter, already mentioned at the beginning, eliminates congestions and metal particles that are created as a result of engine parts fraction. Pollen filter protects passengers against street dust. We also have a DPF filter that catches environment polluting substances. Summarising – we have lots of filters in our cars. And it is good to replace them on time since we would learn how important they are when any of them gets damaged or worn out. We would be lucky of it is an air filter – not replaced filter will increase fuel consumption by 0,5 to 1 liter per 100 km in large petrol engines. At times when today solutions had not been known and an air filter was in carburator – when it got stuck the driver was simply unable to start his car engine. Today when an air filter is filled with particles and stuck we would be able to drive however not as economic as we would prefer it to be.

The worse case is with fuel filter. Its defect may lead to fuel cut off, cause troubles with engine start or difficulties during acceleration and in extreme cases it may lead to fuel injectors damage.
However oil filter is the most important “institution” of the car. When it gets damaged we would be lucky if it is only temporary engine malfunction. In the worst case – we have engine repair ahead of us. And so on. In other words we should always remember about replacement of filters in our car on time. Luckily professionals from our friendly workshop would remember about it for You.Kiedy mówimy „filtr” najczęściej myślimy „filtr oleju” bo przy wymianie oleju w warsztacie otrzymujemy rachunek również za wymianę takiego filtra. Tymczasem w samochodzie – zależnie od rodzaju pojazdu i modelu – filtrów może być od kilku do kilkunastu a czasem więcej. Filtr oleju już wymieniliśmy. Do tego należy dodać: filtr paliwa, filtr powietrza, filtr przeciwpyłowy, filtr układu klimatyzacji, filtr oleju w skrzyni biegów – i tak dalej. Każdy ma swoje zadanie, każdy pełni ważną rolę. Filtr paliwa wychwytuje zanieczyszczenia, które często obecne są w paliwie – oraz drobiny metalu, oderwane od powierzchni zbiornika czy przewodów. Filtr oleju, wspomniany na początku, eliminuje zgęstnienia oraz opiłki, powstałe na skutek tarcia elementów silnika. Filtr przeciwpyłowy zabezpiecza pasażerów przed kurzem z ulicy. Mamy jeszcze filtr cząstek stałych – DPF – który wychwytuje substancje szkodliwe dla środowiska. Słowem – mamy wiele filtrów. I lepiej je wymieniać na czas, bo o tym jak ważne to elementy przekonamy się dopiero, kiedy któryś z nich ulegnie awarii lub odmówi posłuszeństwa na skutek zużycia. Pół biedy, jeżeli będzie to filtr powietrza, wówczas nie wymieniany filtr po 15 tys km zwiększy nam zużycie paliwa nawet o 0,5 do 1 litr na 100km w dużych silnikach benzynowych. Za czasów, kiedy dzisiejsze rozwiązania nie były znane i filtr powietrza były w gaźniku, jego zapchanie prowadziło do niemożności uruchomienia silnika. Dziś ten filtr nawet zapchany umożliwi jazdę ale jużnie taką ekonomiczną z punktu widzenia oszczędności paliwa.

Gorzej z filtrem paliwa – jego defekt może prowadzić do odcięcia dopływu paliwa, problemy z uruchomieniem lub przyśpieszaniem w trakcie wyprzedzania w najgorszym przypadku uszkodzenia wtryskiwaczy paliwa. Filtr oleju to jedna z ważniejszych „instytucji” samochodu –

jego awaria to przerwa w pracy silnika w najlepszym wypadku. W najgorszym – naprawa silnika. I tak dalej. Innymi słowy, należy zawsze pamiętać o wymianie filtrów w naszym aucie na czas. Na szczęście fachowy z waszego sprawdzonego warsztatu będą pamiętali o tym za Was.


Check our offer for 2016.

Sets of Car Filters offered by carpartsmeath.ie in 2015 has been the best offers on the car parts aftermarket in Ireland for individual customers as well as B2B market .


Cooperating with us you, do not need to waste time for searching the best deals. 

We negotiate prices with our partners in the EU and the country on your behalf.

We guarantee free delivery from 1 to 2 working days after accepting the payment*
*except purchases worth less than 45 euro. 

We guarantee free returns within 30 days on products never used*
* except products for special order.

We find Astonishing Quality at an Incredible Value.


Contact us: Public Customers:
Please leave registration number and full name of the car parts in which you are interested.
https://carpartsmeath.ie/index.php?controller=contact

Contact us: Business Customers:
Motor Factors / Car Services / Company Cars and Vans.
Please leave cross-reference and full name of the product as well as the quantity and delivery date.
https://carpartsmeath.ie/index.php?controller=contact
More